Friskare luft

Visualiseringsmotor

FRISKARE LUFT – Interaktiv applikation

Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun har under flera år jobbat aktivt med projektet Friskare luft.
Ett projekt med många miljöåtgärder för att förbättra luftkvalitén i Sundsvall.

Som ett steg i att synliggöra projektet för allmänheten fick vi i uppdrag att visualisera projektet och hur kommunen förhåller sig till de satta miljökraven/målen. Applikationen informerar också om hur medborgarna individuellt kan bidra och påverka luftkvalitén till det bättre.

Applikationen läser in data i realtid från olika mätstationer i Sundsvall. Data som sedan visualiseras direkt i applikationen. Projektet gjordes i samarbete med North Design & Marketing.

Kund: Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun

Projekt: 3D Visualisering, Interaktiv applikation

Projektsida: MIUN Friskare luft

Projektansvarig: Ante Sladic, FA Works

Vill du veta mer om detta projekt?

Kontakta

Ante Sladic, Projektledare
RingMaila