Klövsjö Hotell

Visualiseringar

VISUALISERINGAR KLÖVSJÖ HOTELL

Av fastighetsbolaget Lilium fick vi i uppdrag att ta fram 3D-Visualiseringar till nybyggnaden till Klövsjö Hotellanläggning. Arbetet bestod av både exteriöra och interiöra renderingar.

Fastighetsaktiebolaget Lilium är ett familjeägt fastighetsbolag med fastigheter i Sverige och Norge. Företaget äger och förvaltar centralt belägna kontors-, butiks-, industri- och bostadsfastigheter i tillväxtregioner.

Kund: Fastighetsaktiebolaget Lilium

Projekt: 3D-Visualiseringar, exteriör / interiör

Webbsida: http://www.klovsjohotell.se/

Projektansvarig: Ante Sladic

Vill du veta mer om detta projekt?

Kontakta

Ante Sladic, Projektledare
RingMaila