Rendering på exteriör / fasad / studiohus till projektet Fågelstigen. Fiskarhedenvillan atmosfär översiktsbild Change branding utan highlight Visualisering av Högmora 9 med ljusa detaljer och trägolv. Visualisering av Fiskarhedenvillans Mareld. Kök i mörka detaljer med ljust trägolv Visualisering av Carl ek fastigheter arkipelag exteriör baksida.

Interaktiv visualisering av data

Som ett steg i att synliggöra projektet för allmänheten fick FA Works i uppdrag att visualisera projektet och hur kommunen förhåller sig till de satta miljökraven/målen.

FRISKARE LUFT - Interaktiv applikation

Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun har under flera år jobbat aktivt med projektet Friskare luft. Ett projekt med många miljöåtgärder för att förbättra luftkvalitén i Sundsvall. Som ett steg i att synliggöra projektet för allmänheten fick FA Works i uppdrag att visualisera projektet och hur kommunen förhåller sig till de satta miljökraven/målen.

Engagerande visualisering

Applikationen läser in data i realtid från olika mätstationer i Sundsvall. Data som sedan visualiseras direkt i applikationen. Applikationen simulerar också hur medborgarna individuellt kan bidra och påverka luftkvalitén till det bättre.

Interaktiv visualisering av renare luft

Dela projekt

Världens första interaktiva diorama

Under 2015 utvecklade vi världens första interaktiva 3D-diorama på en 105” touchvägg. Här visar vi en del av processen i projektet, där vi arbetade fram konceptskisser

Konceptskiss av renareluft i Sundsvall
Konceptskiss av friskare luft i Sundsvall
00

Har ni också data ni vill visualisera?

Oavsett vad för typ av data ni har så kan vi hjälpa er att visualisera denna på ett förståeligt sätt.

Vill du veta hur?
Kontakta oss genom kontaktformuläret nedan eller chatten så berättar vi mer.

Change branding utan highlight